bebka crepalah ering soup shmil_logo

 

סיורים קולינאריים וסיורי שווקים
בסיורים אנסה לבחון כיצד השפיעו מטבחי העדות השונות על המטבח הישראלי המתהווה.
את הסיורים ניתן לשלב בטעימות.

דוגמאות לסיורים בירושלים ובתל-אביב:

מחנה יהודה, השוק של ירושלים
סיור בשוק מחנה יהודה, השוק של ירושלים. דרך ביקור בדוכנים הססגוניים ומפגש עם מטבחים אתניים בשוק ננסה לענות על השאלה: האם קיים מטבח ירושלמי?

סיור מאפיות (בימי חמישי מ-22:00 בלילה)
ממחנה יהודה לבית ישראל, בעקבות מאפיות ומסורות של אפיה בירושלים. במסגרת הסיור נבקר במאפיות שונות, וותיקות וחדשות, ונבחן מקרוב מסורות אפיה של עדות שונות.

חסידות, אוכל וירושלים: סיור בחצרות אדמו"רים
לאוכל בחסידות ,בנוסף למימד הגשמי ישנה גם משמעוטת רוחנית. בחסידויות שונות התפתחו מאכלים שונים .בסיור נעקוב אחר המעבר של המטבח ממזרח אירופה לירושלים וננסה לבחון כיצד השפיע המעבר על אופי המאכלים ומשמעותם. נסייר בחצרות חסידים: גור, בעלז, ומונקץ.

משוק נמל תל אביב לשוק לוינסקי בדרום העיר
בסיור נעקוב אחר המטבח הישראלי החדש המתהווה ונראה כיצד טרנדים קולינאריים מן העולם מוצאים בו את מקומם. משם, במעבר חד, לשוק לוינסקי בדרום שם ניפגש מקרוב עם המטבח הבלקני היווני והמטבח הפרסי ונעמוד על מקומם המיוחד בתוך גלגוליו של המטבח הישראלי.

 

 

דף הבית
אודות שמיל
סדנאות מעשיות
סיורים קולינרים
הרצאות וטעימות
שמיל מבשל בשבילך
כתבו עלי
 

facebookyoutube